Ajankohtaista

5 faktaa neuropsykiatrisesta valmennuksesta

28.7.2017

Tutoriksessa työskentelee useita toimintaterapeutteja, jotka ovat kouluttautuneet neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Mutta mitä tarkoittaa neuropsykiatrinen valmennus?

  • Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, joka on suunnattu eri-ikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja Touretten syndrooma. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta (nepsyvalmennuksesta) voidaan käyttää myös nimitystä ADHD-valmennus (coaching).
  • Valmennuksen avulla pyritään tukemaan arjen sujumista ja vahvistamaan elämänhallintaa. Yksilölliset tavoitteet asetetaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Tavoitteet voivat liittyä arkipäiväisiin asioihin, joissa esiintyy haasteita, esimerkiksi koulunkäyntiin ja opiskeluun. Neuropsykiatrinen valmennus voi toteutua myös osana muuta kuntoutusta.
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät määritellään aina tapauskohtaisesti. Keinoja voivat olla esimerkiksi tiedon jakaminen, ohjaus sekä uusien toimintamallien opettelu. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja oleellista on kuntoutujan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen.
  • Keskeistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on ymmärrys siitä, että arjen jokapäiväisissä toimissa voi pärjätä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista huolimatta.
  • Tutkimusta neuropsykiatrisen valmennuksen vaikuttavuudesta on vasta vähän, mutta tehtyjen tutkimusten mukaan neuropsykiatrisella valmennuksella voi olla positiivisia vaikutuksia ADHD-diagnoosin saaneiden elämään.

 

LUE LISÄÄ AIHEESTA

ADHD-valmennus

Neuropsykiatriset valmentajat ry

 

toimintaterapeutti Elina Soinio, Tutoris Oy – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.